Anledningen till att trakten som den här sidan handlar om heter Bortom Bakom, är att den ligger just där. Att hitta hit sker bara av misstag och de som redan befinner sig här har aldrig funnit någon utväg. Allt som försiggår vittnar om invånarnas unika intellekt och elastiska kognition, varje tanke saknar motstycke såväl historiskt som framtida och när idéer förverkligas sker det enbart efter de beaktande som anses värda att ta hänsyn till. Folket ser ensligheten som en tillgång, lättja är deras drivkraft och skulle något obegripligt uppenbara sig, bortser de från fenomenet tills det gått över. För i Bortom Bakom går allting alltid över. 

 

Välkommen till Bortom Bakom. 

Bortom Bakom

Kommentarer

01.05.2020 07:56

Kristina

Borta bakom känns magiskt!